Behandelmethoden


Lichaamsgerichte therapie

Bij lichaamsgerichte vormen van therapie richten we ons op het verbinden van het hoofd met het hart en het doorstromen en deblokkeren van energie in het lichaam. Daardoor ontstaat bij de cliënt nieuwe (innerlijke) kracht, vitaliteit, spontaniteit en lichaamsbewustzijn. De cliënt komt op deze manier in contact met zijn eigen innerlijke kracht, behoeften, gevoelens en wensen en is beter in staat deze in de wereld neer te zetten.

Bij lichaamsgerichte therapie leren cliënten dat de sleutel tot verandering en transformatie zit in de combinatie van authentiek voelen en denken. Cognitie op zichzelf is vaak onvoldoende als er zich op een diepere laag belemmerende gevoelens bevinden. Lichaamsgerichte therapie gaat uit van de wijsheid van het lichaam. Wanneer de cliënt weer contact krijgt met zijn eigen lichaamswijsheid en daarnaar leert luisteren, ontstaat er een nieuw innerlijk kompas voor het leven en meer levensenergie.

Veel emoties worden pas écht verwerkt als het lichaam wordt betrokken. Lichaamsgerichte onderwerpen zijn: non-verbale communicatie, muziek en beweging, ontwikkeling van lichaamsbewustzijn, interpretatie van lichaamshouding en energetisch lichaamswerk.

Cognitieve Gedragstherapie

Dit is een actieve therapievorm die bij veel verschillende klachten effectief gebleken is. Het achterliggende idee van de cognitieve gedragstherapie is dat de manier waarop je tegen een situatie aankijkt (gedachten) van invloed is op hoe je je voelt (gevoel) en hoe je je gedraagt en met de situatie omgaat (gedrag). Aan de hand van dit idee zal er naar je klachten worden gekeken. Je gaat vervolgens aan de hand van huiswerkopdrachten in je dagelijkse leven met de therapie aan de slag.

De bedoeling is om minder last te krijgen van je klachten, door anders naar moeilijke situaties te leren kijken en om te gaan. Zo kun je de vicieuze cirkel waarin je terecht bent gekomen, doorbreken.

Mindfulness

Mindfulness betekent simpelweg: bewust zijn van de huidige ervaring. Je kunt het woord ‘mindfulness’ vertalen met ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’. Waar je aandacht is, daar ben je. Mindfulness gaat over de kunst om volledig aanwezig te zijn in het hier en nu. Minfulness is een combinatie van ademhalingsoefeningen en meditatie. Binnen minfulness worden inzichten uit het Boeddhisme met westerse psychologie gecombineerd met als doel bewustwording, ontspanning en innerlijke rust.

Bij mindfulness leer je om een drukke geest tot rust te brengen en een vermoeid lichaam te laten herstellen, door bewust te luisteren naar jezelf en je grenzen. Iedere gedachte veroorzaakt een emotie. Soms gebaseerd op ervaringen uit het verleden, soms op angsten voor wat nog kan komen. Door na te gaan waar je gedachten vandaan komen en het gewicht ervan te bepalen, halen we de lading van je emoties af. Door mindfulness leer je bewust te worden van wat bepaalde gedachten bij jou veroorzaken en hoe je negatieve gedachten kunt gaan relativeren en positieve emoties ontwikkelen.

Bewustwordingsoefeningen en aandachtstraining helpen je om je aandacht te richten. Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. Je kunt je beter concentreren, je ontspant gemakkelijker. De geest wordt rustiger. Je leert bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Hierdoor vang je signalen van stress bij jezelf eerder op en kun je anders omgaan met gedachtenpatronen die tot somberheid en angst leiden.

BodyDrumRelease (BDR)

BodyDrumRelease is een methode, waarbij er afwisselend getrommeld wordt op de linker- en rechterkant van het lichaam van de cliënt terwijl die zich concentreert op een bepaalde gedachte, emotie of spanning. Daardoor raakt de cliënt diep ontspannen en worden beide hersenhelften gestimuleerd zodat er meer balans ontstaat tussen het denken en voelen. Tevens wordt de intuïtie en creativiteit geprikkeld. Er wordt voornamelijk op de schouders getrommeld, maar soms ook op het hoofd, de rug, de armen, de handen, de benen of de voeten. De cliënt ‘zakt meer in zijn lichaam’ waardoor hij zich krachtiger voelt.

BodyDrumRelease is een zeer holistische methode omdat zowel de lichamelijke, mentale, emotionele als neuronale niveaus van de mens met elkaar worden verbonden en geïntegreerd. Het is daarmee zeer geschikt in het werken met stress- en burn-out klachten.

Lichaamsgerichte traumabehandeling

Lichaamsgerichte traumabehandeling is een methode waarbij de aandacht wordt gericht op lichamelijke sensaties die door onverwerkte trauma’s worden veroorzaakt. Deze werkwijze is gebaseerd op de manier waarop dieren met levensbedreigende situaties omgaan. Volgens Lichaamsgerichte traumabehandeling zijn posttraumatische stresssymptomen (PTSS) het gevolg van de ontregeling van het autonome zenuwstelsel. Door de lichaamsgerichte werkwijze van deze methode kan het zenuwstelsel weer op de juiste manier gaan functioneren. Daarbij hoeft de cliënt niet intens het trauma te herbeleven noch hoeft hij het voortdurend na te vertellen. Lichaamsgerichte traumabehandeling stimuleert het zelf genezende vermogen van het lichaam.

Deelpersoonlijkheden

De menselijke persoonlijkheid bestaat uit een aantal deelpersoonlijkheden of ‘ikken’ waarmee wij verschillende rollen spelen in het dagelijks leven. Een aantal van deze rollen spelen we onbewust. We herkennen die verschillende ikken met name tijdens innerlijke conflicten. In relaties met andere mensen kunnen deze onbewuste ikken nogal eens onbegrip en verwarring veroorzaken. Daarom is het van belang om de verschillende ikken en rollen goed te leren kennen. We gebruiken hiervoor de methoden Voice Dialogue en Transactionele Analyse.

Ben jij er klaar voor?
Het is nu tijd voor jou.


Meld je aan